• /Image/Pics/2014/7/73_635416512505847251_l.jpg

 • /Image/Pics/2010/6/19_634111714023581250_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/4/22_634380323006868750_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/4/25_634385607197560953_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/4/26_634385608652092203_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/27_634406322007386250_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/28_634406322282230000_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/29_634406322494573750_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/31_634406325996605000_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/32_634406326375511250_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/33_634407022708948750_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/34_634407022902073750_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/35_634407023086292500_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/36_634407023369730000_l.jpg

 • /Image/Pics/2011/5/37_634407023569886250_l.jpg

 • /Image/Pics/2012/5/40_634736287601406250_l.jpg

 • /Image/Pics/2012/5/41_634736287897968750_l.jpg

 • /Image/Pics/2012/5/44_634737820800468750_l.jpg

 • /Image/Pics/2012/6/49_634750043486137500_l.jpg

 • /Image/Pics/2012/6/50_634750043707075000_l.jpg

 • /Image/Pics/2012/6/51_634750044037387500_l.jpg

 • /Image/Pics/2012/6/53_634750047298637500_l.jpg

 • /Image/Pics/2013/4/64_635018189509303120_l.jpg

 • /Image/Pics/2013/4/65_635018189725051499_l.jpg

 • /Image/Pics/2013/4/67_635018190167780277_l.jpg

 • /Image/Pics/2013/4/68_635018190333140567_l.jpg

 • /Image/Pics/2013/4/69_635018190488204839_l.jpg

 • /Image/Pics/2013/4/70_635018190647637120_l.jpg

 • /Image/Pics/2013/4/71_635018190805041396_l.jpg

 • /Image/Pics/2010/4/1_634063256759248750_l.jpg

 • /Image/Pics/2010/4/4_634063222192217500_l.jpg

 • /Image/Pics/2010/4/5_634063222406748750_l.jpg

 • /Image/Pics/2010/7/12_634147743943392500_l.jpg

 • /Image/Pics/2010/4/16_634063307155342500_l.jpg

 • /Image/Pics/2010/4/13_634062284811123750_l.jpg

پخش کننده فرمت های صوتی 
CD/MP3/WMA همراه با USB 
محصول سال 2013 
موجود نیست

CDE-142E

پخش کننده فرمت های صوتی CD/MP3/WMA همراه با USB محصول سال 2013 موجود نیست
قیمت این کالا هنوز ارایه نشده است

4 خروجی 50 وات بلندگو
فرمت های قابل پخش CD/MP3/WMA
ورودی USB از روی پنل
شاسی کلید های دورنگ ( آبی - سفید )
2 خروجی امپلی فایر ( فول رنج  و ساب ووفر بصورت انتخابی )
پنل جدا شونده
همراه با ریموت کنترل
هماهنگ با آیفون و آیپاد و مبایل نوکیا ( احتیاج به کابل مخصوص دارد )
ورودی صدا ( AUX)
دارای سیستم Bass Engine ( تنظیمات فرکانسی )
دارای سیستم Madia Xpander ( بازیابی فرکانس های از دست رفته )
قابلیت کار با اپلیکیشن آیفون ( APP DIRECT  )